Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL A VOLMIX Kft-nél

1.. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit vesszük figyelembe. Az előírásoknak megfelelően a Volmix Kft köteles biztonságos feltételek mellett és csakis a célhoz kötötten kezelni azokat a személyes adatokat, amelyeket a Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók a Saját fiók létrehozása illetve a Megrendelés során megadtak.

2.. Az adatkezelés célja:

(i) az Ügyfelek/Vásárlók tájékoztatása a Saját fiókjuk státuszáról, beleértve a Vásárlók tájékoztatása a Megrendelés jóváhagyását, a Termékek kiszállítását és számlázását, illetve a megrendelt Termékekkel kapcsolatos minden reklamációt (elállási jog gyakorlása);

(ii) hírlevél küldése és/vagy időszakos értesítések küldése e-mailen keresztül;

(iii) marketing tevékenység, a kínált Termékek és Szolgáltatások értékelése, a kereskedelmi tevékenységek értékelése, a Termékeket és Szolgáltatásokat támogató tevékenységek, marketing, reklám, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, az értékesítések és az Ügyfél/Vásárló viselkedésének nyomon követése és figyelemmel kísérése.

3.. A Vásárló azzal, hogy a Saját fiók létrehozásakor és/vagy a Megrendelés leadásakor kitölti az űrlapot az adataival, kijelenti és feltétel nélkül elfogadja, hogy a személyes adatait bevezessék a Volmix Kft adatbázisba és ugyanakkor kifejezetten és egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy a Volmix Kft, annak társvállalatai és azok munkatársai ezeket a személyes adatokat tárolják, használják és feldolgozzák, a Volmix Kft, és annak társvállalatai és azok munkatársai alábbi tevékenységei a jelen általános felhasználási feltételek megkötésének céljaival összhangban és a 4.. pontban rögzített célokkal összhangban. .

4. A jelen Adatvédelmi Szabályzat. elolvasásával az Ügyfél/Vásárló tudomást szerzett arról, hogy a törvényben előírt jogai biztosítottak a Volmix Kft által, azaz a tájékoztatáshoz való jog, az adatokhoz való hozzáférés joga, az adatokba való betekintés joga, a kifogásolás joga, az egyedi határozatok alávetésének elutasítására vonatkozó jog, továbbá a bírósági kereset indítási jog, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) szerint garantált jogok megsértése esetén.

5.. Az Ügyfél/Vásárló Volmix Kft. részére címzett, a 1146 Budapest, Thököly út 76. címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján ingyenesen igényelheti egyénre szólóan, hogy értesítsék a személyes adatai kezelését és feldolgozását illetően.

6.. Az Ügyfél/Vásárló a Volmix Kft. részére címzett, a 1146 Budapest, Thököly út 76. címre elküldött, dátummal ellátott és aláírt írásos kérelem alapján élhet az adatokat illető rendelkezés jogával az alábbi esetekben:

– azon adatok kijavítását, frissítését, zárolását vagy törlését kérheti, amelyek feldolgozása nem felel meg  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) előírásainak;

– anonim adatokká való átalakítását kérheti azoknak az adatoknak, amelyek nem felelnek meg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) előírásainak; 

– azon harmadik felek értesítését kérheti, akik adatait feltárták, abban az esetben, ha ez az értesítés nem bizonyul lehetetlennek vagy nem feltételez aránytalanul nagy erőfeszítést az ezáltal védett törvényes érdekhez viszonyítva;

7. A Volmix Kft továbbíthatja az Ügyfél/ Vásárló személyes adatait – az alábbiak szerint – olyan társaságoknak, amelyekkel szerződéses kapcsolatban áll, de kizárólag a társaságokkal kötött titoktartási megállapodásban rögzítettek szerint , amennyiben  azok garantálják, hogy a személyes adatokat biztonságosan, zártan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelik és továbbítják: marketing szolgáltatók, futárszolgálatok, fizetési/bank szolgáltatók, biztosítók.

8. Az Ügyfél/ Vásárló személyes adatai a jogszabályi előírások alapján és azok keretei között hatóságok, bíróságok, ügyészségek számára továbbíthatók.

9. A Weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló részére, a www.volmix.hu oldalra történő belépéssel a Felhasználó/Ügyfél/Vásárló az „értem” gomb megnyomásával, elfogadja a cookie-k használatának Cookie Szabályzatban rögzített feltételeit.

Volmix Kft, 2018.05.22

Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: email
Email
Megosztás itt: whatsapp
WhatsApp